Avança amb nosaltres a Badalona

A Badalona els companys i companyes d’Avancem hem fet coalició amb ERC i amb MES per que volem una alternativa catalanista i de progrés al govern del PP a la nostra ciutat.

4 anys de govern del PP ha portat empobriment a la ciutat, augment de les desigualtats, enfrontament entre comunitats, corrupció, eliminació de la participació ciutadana i desmotivació i indignació entre amplis sectors socials.

El nostre compromís, avui, és assegurar, mitjançant un programa orientat a la ciutadania, un govern que assumeixi inequívocament el procés nacional en curs i que deixi clar el seu compromís amb la justícia i l’equitat social.

Aquest compromís duu en la seva rel la necessitat i la voluntat d’aprofundir en la imprescindible regeneració democràtica i recuperar els valors essencials de la política, entesa, no ja tan sols com un servei a la ciutadania, sinó com l’expressió genuïna de la seva voluntat, transformada en eines d’acció ciutadana i control de la gestió de les institucions. Només es pot fer política si és en harmonia amb les necessitats i prioritats de la societat i des de la seva participació activa i compromesa i, sobretot, sotmesa al seu control permanent mitjançant uns processos de transparència i participació realment efectius.

Volem un nou govern que posi a les persones en el centre de la seva activitat, que vetlli pel benestar del més febles i desfavorits, que treballi per la cohesió social i per la convivència i el desenvolupament equilibrat de la ciutat.

Un nou govern per la nostra ciutat, una ciutat per a un nou país.

Socialistes i republicans garantim el canvi a la ciutat de Badalona.

Avancem amb nosaltres a l’Ajuntament!!

Josep Duran, Avancem-Badalona

This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

Comments are closed.